معرفی سالن های باغ کتاب تهران

آمفی تئاتر روباز باغ کتاب

آمفی تئاتر روباز باغ کتاب

آمفی تئاتر

ظرفیت: 598 صندلی

سالن هشت باغ کتاب

سالن هشت باغ کتاب

آمفی تئاتر

ظرفیت: 140 نفر

پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب

پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب

آمفی تئاتر

ظرفیت: 500

رویدادهای باغ کتاب تهران

با هم در کنار هم در باغ کتاب تهران با رویدادهای جذاب و پر هیجان