آدرس:

بزرگراه حقانی، مسیر غرب به شرق، بعد از تقاطع بزرگراه شهید مدرس، خروجی کتابخانه ملی، باغ کتاب تهران

تلفن تماس

02196045703-021 96045700

ایمیل:
 info@bagheketab.com

کلیه حقوق محفوظ است© باغ کتاب