آمفی تئاتر روباز باغ کتاب

آمفی تئاتر روباز باغ کتاب

آمفی تئاتر

ظرفیت: 598 صندلی

سالن هشت باغ کتاب

سالن هشت باغ کتاب

آمفی تئاتر

ظرفیت: 140 نفر

پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب

پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب

آمفی تئاتر

ظرفیت: 500

کلیه حقوق محفوظ است© باغ کتاب